1947

Klein en alleen,
In een wereld vol rumoer,
Met een droefenis zonder tranen
En een stilte in me
Die vol woorden is.


<<< TERUG